БГ Скрап е регистрирана търговска марка на “Бова Транс” ООД.

Нашата мисия е да бъдем надежден партньор и посредник при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране.  С разширяване на нашата дейност и с високите стандарти на работа, ние целим да  предложим на нашите клиенти добро обслужване, алтернативен метод за допълнителен приход, като в същото време ги направим съпричастни към опазването на околната среда. Вярваме, че стимулирайки рециклирането и връщането на отпадъци, ние помагаме за създаването на едно екологично отговорно общество.

“Бова Транс” ООД притежава разрешение съгласно новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Фирмата притежава разрешение съгласно новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 16.03.2017 г., издадено от РИОСВ-София, с решение номер 12-ДО-1190-03 от 16.03.2017 г., за събиране и третиране на следните видове отпадъци:

Фирма “Бова Транс” ООД е дружество регистрирано по Закона за защита на личните данни. За да можем да бъдем коректен и отговорен партньор ние събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на всеки наш клиент, без да ги предоставяме на трети лица. Всички лични данни събирани от “Бова Транс” ООД са с цел подобряване качеството на услугите, които предлагаме, както гаранция за произхода на отпадъците, които приемаме.

Като регистрирано дружество по Закона за защита на лични данни, ние имаме право и сме задължени да изискваме от нашите клиенти и доставчици следните данни:

Трите имена, ЕГН, номер на лична карта, постоянен адрес, телефон за контакт.

Моля, ако имате някакви допълнителни въпроси се свържете с нас на телефон 0889 30 31 31.