Общи условия

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Фирма: Бова-Транс ООД
ЕИК/ПИК: BG200314750
Адрес: бул Витоша 82, София

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел: 02 915 3 518

Какви лични данни събираме и защо ги събираме.

Във връзка с използването на уеб сайта давам съгласието си, при използване на формата за контакт  личните ми данни да се използват с цел осъществяване на връзка със мен, изготвяне на  оферта със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

Какви бисквитки използваме и как да ги управлявате

Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работа и ефективността на страницата ни, като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните посещения и статистически данни за употребата на страницата ни.

Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10 

Firefox – https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265

Колко дълго запазваме вашите данни

Събраните данни от формата за контакт се съхраняват до изготвяне на оферта за определеното запитване, или за срок от 5 години.

Какви права имате върху данните си

Във връзка с използването на уеб сайта приемам личните ми данни да бъдат обработвани от дружеството и съзнавам, че:

  • мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
  • оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен съгласие.

Съзнавам, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

Къде изпращаме вашите данни

При сключване на договор за изпълнение личните Ви данни се предоставят  на трети лица обработващи лични данни със счетоводни цели или на куриерска фирма с цел изпращане на документи при необходимост.

Предаването на лични данни на трети страни ще се осъществява само въз основа на писмено споразумение с третата страна, което вменява на последната същите задължения по отношение защитата на личните данни, каквито имат страните по настоящия договор.

Ние няма да прехвърляме извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предоставените лични данни, без предварително писмено съгласие от предоставилата ги страна. В случай на получено съгласие, да гарантира, че прехвърлянето на лични данни извън ЕИП е извършено съобразно законодателството за защита на личните данни.
Всяка от страните се задължава да информира другата страна за постъпило искане от субект на данни да упражни свои права, съгласно законодателството за защита на личните данни, във връзка с предадените личните данни