Контакти

Нашата мисия е да бъдем надежден партньор и посредник при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране.