Цени

Предлагаме на нашите клиенти винаги актуално високa цена за изкупуване.

Актуалнни цена за

Черни Метали

Цветни Метали

Електронен Скрап