Цени

Предлагаме на нашите клиенти винаги актуално високa цена за изкупуване.

Актуалнни цена за

Черни Метали

⚠️⚠️⚠️  Обявените цени са за юридически лица. При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък съгласно ЗДДФЛ. ⚠️⚠️⚠️

Цветни Метали

⚠️⚠️⚠️  Обявените цени са за юридически лица. При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък съгласно ЗДДФЛ. ⚠️⚠️⚠️

Електронен Скрап