Цените на различните видове отпадъци са за юридически лица с право да предават отпадъци. При предаване на отпадъци от физически лица, по ЗЗДФЛ се удържат 10% от стойността на предадените отпадъци.

Черни метали

БГ СКРАП изкупува всички видове черни метали, които могат да бъдат рециклирани. Предлагаме на нашите клиенти винаги актуално високa цена за изкупуване на Желязо дебело, Чугун, Желязо дебело извън размер,Оплетена арматура,Желязо тънко (под 4 мм),Желязо смесено (тънко и дебело),Отпадъци от големи домакински уреди,Отпадъци от малки домакински уреди, копирна и принтерна техника

BGSCRAP цветни метали акумулатори цени
BGSCRAP електронен метали цени