Цените на различните видове отпадъци са за юридически лица с право да предават отпадъци. При предаване на отпадъци от физически лица, по ЗЗДФЛ се удържат 10% от стойността на предадените отпадъци.